Abovo Media är en stark länk mellan studenter och arbetsgivare i den offentliga sektorn samt privata företag som är intresserade av att anställa medarbetare. Vi arbetar för att utveckla kontaktytan mellan studenterna och arbetsgivarna för att underlätta rekryteringsarbetet.