Abovo samlar kontinuerligt in information om landets utbildningar för att kunna informera våra kunder från den offentliga sektorn och det privata näringslivet om var man finner specifik kompetens. Genom att vi samarbetar med fler än 25 högskolor och unversitet i landet så får vi kontinuerlig information om deras utbildningar.

 
 


Genom vårt kontinuerliga arbete mot Sveriges lärosäten så är Abovo Media en stark länk mellan de nyutbildade studenterna och de kommuner, landsting och privata företag som är intresserade av att anställa dem. Vi arbetar förutsättningslöst för att utveckla kontaktytan med ambitionen att underlätta rekryteringsarbetet.