I Sverige finns ett stort antal studentkårer som företräder landets studenter. Eftersom det finns ett kårobligatorium så måste varje enskild student vara ansluten till en studentkår för att få ta studiepoäng. Detta gör att studentkårerna är den starkaste länken till studenterna. Abovo Media samarbetar med ett stort antal av landets studentkårer. Detta möjliggör för oss att kontinuerligt kommunicera med landets studenter. Genom samarbetsavtal har vi skapat oss en unik plattform för arbetsgivare att nå ut till morgondagens arbetstagare. För mer information om vilka studentkårer vi samarbetar med klicka här.

Borlänge Borlänge Studentkår
www.jussi.du.se/ Studenternas Näringlivsenhet
Borås Studentkåren i Borås
www.sib.hb.se STARKDAGEN
Göteborg Medicinska föreningen i Göteborg
www.mfg.gu.se  
Göteborg Handelshögskolan i Göteborg
www.hhgs.se Företag och näringsliv
Gadden
Halmstad Halmstad Studentkår
www.studentkaren.hh.se

Futurum 
Hamlet

Jönköping Jönköpings Studentkår
www.jonkopingsstudentkar.com  
Kalmar Studentkåren Högskolan i Kalmar
www.linnestudenterna.se

Arbetsmarknadsutskottet
Karma Arbetsmarknadsdag

Karlskrona, Karlshamn, Ronneby

Blekinge Studentkår
www.bsk.bth.se Kontakt
Karlstad Karlstads Studentkår
www.karlstadstudentkar.se

Drivhuset
Hotspotdagen
Vägvalet

Kristianstad Kristianstad Studentkår
www.ksk.nu

Framtidsdagen
www.futurumcc.se

Linköping, Norrköping Consensus Studentkår
www.consensus.liu.se  
Lund,
Malmö
Medicinska Föreningen i Lund-Malmö
www.mf.lu.se PR-utskottet
Lund Vårdvetenskapliga Studentkåren
www.vavs.lu.se  
Malmö Medicinska Föreningen i Lund-Malmö
www.mf.lu.se PR-utskottet
Malmö Studentkåren Malmö
www.karen.mah.se  
Skövde Studentkåren i Skövde
www.studentkaren.his.se Arbetsmarknadsutskottet

Stockholm,
Huddinge

Medicinska Föreningen i Stockholm
www.mf.ki.se Näringslivsutskottet
Stockholm Stockholms Universitets Studentkår
www.sus.su.se

Ekonomernas Dagar 
Systemvetardagen 

Stockholm, Södertörn, Södertälje, Haninge SöderS - Södertörns Högskolas Studentkår
www.soders.nu/ Marknadsutskottet
Framtidsdagen
E-day
Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg Studentkåren Högskolan Trollhättan Uddevalla
www.shtu.htu.se/ Drivhuset
Tuva
Umeå Umeå naturvetar-och teknologkår
www.ntk.umu.se

Arbetsmarknadsutskottet

Uniaden

Umeå Umeå Studentkår
www.umeastudentkar.se Arbetsmarknad
Uppsala Medicinska Föreningen, Uppsala

www.uppsalamedicin.se

 
Västerås, Eskilstuna Mälardalens Studentkår
www.mds.mdh.se/ Näringslivsutskottet Västerås
Näringslivsutskottet Eskilstuna
Högvarv
Växjö Studentkåren i Växjö
www.linnestudenterna.se Näringslivsutskottet - EHVS
Örebro Örebro Studentkår
karen.oru.se/ Campus 200x