Abovo Media verkar för att underlätta det dagliga arbetet för rekryterande privata vårdföretag. Genom att vi samverkar med ett stort antal privata vårdföretag så har vi byggt upp en gedigen förståelse för de utmaningar som finns vid tillsättande av tjänster.
 
Kneipengruppen
www.kgab.se/ Lediga Jobb
Transmedica
www.transmedica.dk
/sv/2_a.asp
Lediga Jobb
AB Tyresöhälsan
www.tyresohalsan.se Lediga Jobb
       
 
Vårdföretagarna
www.vardforetagarna.se  
Almega
www.almega.se  
PIST
www.pist.org  

 

 

Genom vårt kontinuerliga arbete mot Sveriges lärosäten så är Abovo Media den naturliga länken mellan de nyutbildade studenterna och de kommuner, landsting och privata företag som är intresserade av att anställa dem. Vi arbetar förutsättningslöst för att utveckla kontaktytan med ambitionen att underlätta rekryteringsarbetet.