Abovo Media verkar för att underlätta det dagliga arbetet för rekryterande landsting, sjukhus, sjukhem och vårdcentraler. Genom att vi samverkar med ett stort antal av Sveriges arbetsgivare som rekryterar till vårdsektorn så har vi byggt upp en gedigen förståelse för de utmaningar som finns vid tillsättandet av tjänster.


 

 

Genom vårt kontinuerliga arbete mot Sveriges lärosäten så är Abovo Media en stark länk mellan de nyutbildade studenterna och de kommuner, landsting och privata företag som är intresserade av att anställa dem. Vi arbetar förutsättningslöst för att utveckla kontaktytan med ambitionen att underlätta rekryteringsarbetet.