Under karriär och arbetsliv så sammanfattar vi artiklar om karriärsutveckling och frågor som berör arbetslivet. Dessutom har vi samlat en del tips som kan vara bra att ta del av när man skall söka jobb, dvs vad man skall tänka på när man svarar på en annons, hur man skriver sitt CV och hur man förbereder sig inför anställningsintervjun. Vi tar gärna emot tips och idéer på hur vi kan utveckla denna service ytterligare.

Arbetslivets villkor har förändrats i takt med samhällsutvecklingen

Resultatet är ett högre tempo, höga förväntningar och stora krav på flexibilitet. Både företag och individer måste förändras med omgivningen för att lyckas. Här följer fem råd om hur du som individ når framgång på din arbetsplats.

Enligt Rosemary och William Salomon - författare till boken "The Mid-Career Tune-up" - är det viktigt för de chefer som kommit en halvvägs in i karriären att inte luta sig tillbaka och vila på lagrarna. Istället föreslår de att dessa kontinuerligt underhåller karriären genom ständiga förbättringar av sina färdigheter och ger följande fem råd:

Planera och använd din arbetstid effektivt
När arbetsbördan är stor krävs det att du identifierar de uppgifter som är viktigast och koncentrerar dig på dem. Prioritering och planering är nyckeln till effektivitet. De arbetsuppgifter som genererar högst avkastning till företaget är de viktigaste. Under arbetets gång måste du se upp för olika "tidstjuvar" som tar onödigt mycket tid. Ostrukturerade möten, ett virrvarr på skrivbordet och förhalning av otrevliga arbetsuppgifter är exempel på situationer eller fenomen som stjäl tid från viktigare saker. Ju effektivare du blir på att göra de arbetsuppgifter som bidrar mest till företagets uppsatta mål, desto mer värdefull blir du för företaget.

Förbättra din förmåga att kommunicera
Det gäller att undvika onödiga missförstånd, som är både tidskrävande och påfrestande att reda ut. När du vill nå ut med muntlig information till en eller flera personer, ansträng dig för att vara kort och koncis. Kontrollera att motparten har förstått vad du har sagt genom att ställa lämpliga uppföljningsfrågor. Sammanfatta konversationen för att försäkra dig att inga missförstånd har uppkommit. Om du istället ska lyssna och ta in information eller feedback, lyssna noga på allt. Akta dig för att vara selektiv. Ställ frågor för att verifiera att du har förstått rätt. Undvik att försvara dig, utan lyssna och dra slutsatser. Avsluta alltid konversationen med att omformulera det du har uppfattat med egna ord.

Lös konflikter konstruktivt
Ett första steg är att avgöra vilka konflikter som måste lösas snabbt. Koncentrera dig på de konflikter som stör arbetet mest och ta itu med dem på ett konstruktivt sätt. Lämna därhän de som inte har någon större betydelse för att du ska kunna göra ditt jobb. Om du måste vidta akuta åtgärder för att lösa en konflikt, välj då att prata ansikte mot ansikte med den person du har meningsskiljaktigheter med. Undvik att vara aggressiv eller konfronterande. Försök istället att beskriva hur du ser på saken utan att attackera motparten personligt. Ge den andra personen utrymme att ge sin syn på saken och försök komma fram till konstruktiva lösningar tillsammans.

Våga fatta egna, problemlösande beslut
Du måste utveckla förmågan att vara en effektiv problemlösare. Då måste man först och främst vara vaksam på att identifiera problem. Försök att formulera dig i skrift för att få grepp om vad som är fel. Om problemet sedan måste lösas på en gång, börja då med att samla in information som ger dig svaret på varför det har uppstått. Sedan måste du våga fatta beslut om vad man ska göra för att lösa situationen. För vissa problem krävs det mera kreativa lösningar än de som denna steg-för-steg-metod genererar. Var inte rädd för att tänka annorlunda och att använda fantasin. Låt inte nya idéer krossas för att de vid en första anblick verkar vara för kostsamma eller för kontroversiella.

Lär dig acceptera förändring och osäkerhet
Hela samhället håller på att genomgå fundamentala förändringar. Industrisamhället håller på att förvandlas till ett informationssamhälle. Nya tekniker möjliggör globala marknader med fler aktörer. Följaktligen måste du lära dig att acceptera förändringar och den osäkerhet som det medför. Man måste släppa det som varit och ta personligt ansvar för att förändringar verkligen ska komma till stånd. Var nyfiken på det som händer runt omkring dig. Ansträng dig att ständigt vilja lära dig nytt och ta egna initiativ till förändringar.

"Ansträng dig att ständigt vilja lära dig nytt och ta egna initiativ till förändringar"