Abovo Media verkar för att underlätta det dagliga arbetet för rekryterande statliga verk, departement såväl som statliga företag. Vi har byggt upp en gedigen förståelse för de utmaningar som finns vid tillsättande av tjänster.

 

 

 

 

Genom vårt kontinuerliga arbete mot Sveriges statliga sektor så är Abovo Media en stark länk mellan de nyutbildade studenterna och de statliga verk, departement och företag som är intresserade av att anställa dem.